Regulamin
nagrody.org

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin"), dostępny pod adresem nagrody.org, określa zasady korzystania z serwisu internetowego nagrody.org (dalej "Serwis") oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2. Usługi na rzecz użytkowników Serwisu świadczy usługodawca - właściciel Serwisu i domeny nagrody.org (dalej: "Usługodawca"), określony w pkt 11 Regulaminu.

3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy Użytkownikom Serwisu nieodpłatną usługę polegającą na udostępnieniu platformy do wyłaniania zwycięzców.

4. Każdy użytkownik może utworzyć w Serwisie grę (dalej "Organizator") określając jej czas trwania, a następnie zaprosić do udziału innych użytkowników poprzez udostępnienie linku.

5. Każda osoba chcąca wziąć udział w grze (dalej "Gracz") powinna wypełnić formularz znajdujący się pod udostępnionym przez Organizatora linkiem podając prawdziwe dane.

6. Każdy Gracz może powracać do swojej gry dowolną ilość razy.

7. Po zakończeniu czasu trwania gry Organizator opublikuje listę zwycięzców znajdujących się na pierwszych miejscach. Użytkownicy, którzy dopisali się dwa razy lub podali nieprawdziwe dane mogą zostać wykluczeni przez Organizatora.

8. Surowo zabronione jest manipulowanie wynikiem przez Organizatora poprzez usuwanie graczy prawidłowo dopisanych do strony. W przypadku stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do gry oraz rozesłania do wszystkich uczestników informacji o tym fakcie.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora względem Graczy.

10. Dane podawane przez Graczy podczas rejestracji będą automatycznie usuwane po 30 dniach od zakończenia gry.

11. Właścicielem Serwisu oraz domeny nagrody.org jest firma DGL z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 15/1